Om Veje i Krig

Veje i krig er lavet af Rigsarkivet, og er et undervisningstilbud målrettet grundskolen og ungdomsuddannelserne. I lærervejledningen kan du læse mere om, hvordan sitet er tænkt anvendt i undervisningen. Veje i krig kan dog også bruges til at få inspiration til, hvilke kilder, der findes til besættelsestidens historie.

Indholdet til Veje i krig er skrevet af forskere og arkivarer ved Rigsarkivet. Der er primært gjort brug af originale kilder fra Rigsarkivets samlinger, men ind i mellem er der også anvendt trykt litteratur oftest erindringer og dagbøger.

På baggrund af originale kilder afdækker Veje i krig syv vidt forskellige personers handlinger under anden verdenskrig. Vi har søgt at finde personer, der dækker bredt for at komme omkring så mange aspekter af besættelsestidens historie som muligt. På samme tid har vi dog også udvalgt personer, hvortil der findes et tilpas udvalg af kilder. De syv personer, vi har valgt kan karakteriseres som: Sabotør, modstandsmand, stikker, østfrontfrivillig, nazist, tyskerpige og kommunist.

I tilknytning til de enkelte personer findes tematekster og beskrivelser af de anvendte kildetyper, som kan bruges uafhængigt af de enkelte personer.

 

Ophavsret

Ved udarbejdelsen af Veje i krig har vi kun brugt kilder, der er tilgængelige efter arkivloven. I forhold til databeskyttelsesforordningen har vi sikret os, at de nævnte personer i kilderne har været døde i 10 år eller at kildematerialet om dem, har været udgivet i anden sammenhæng. I tvivlstilfælde har vi ekstraheret oplysningerne for at være sikre på, at vi ikke overtræder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Hvis du imidlertid føler, at dine rettigheder i forhold til databeskyttelsesforordningen er overtrådt, bedes du henvende dig til Rigsarkivet: mailbox@sa.dk.

Fotografer og illustratorer er angivet ved hvert enkelt billede. Rigsarkivet forbeholder sig ret til ændringer og tager forbehold for fejl. Rigsarkivet har så vidt muligt forsøgt at finde frem til rettighedshaverne til de anvendte illustrationer. Skulle du mene at eje nogle rettigheder, der ikke er blevet honoreret bedes du kontakte os på: kilderne@sa.dk