Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan Rigsarkivet indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside.

Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger.

For dig, der bruger Uni-Login, indsamler vi følgende personoplysninger:

  • Navn
  • Om du er elev eller ansat
  • For elever: Oplysninger om elevens klassetrin
  • For ansatte: Initialer og stilling

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Hvis du ønsker at benytte Rigsarkivets undervisningsportal, kilderne.dk, indsamler vi oplysninger, som gør det muligt at benytte vores undervisningstilbud, se ovenfor. Vi anvender tredjeparter som databehandlere for vejeikrig.dk, og disse behandler oplysningerne efter instruks fra Rigsarkivet. Rigsarkivet benytter følgende databehandlere:

  • Twentyfour APS, CVR. 33757883, Strandlodsvej 44, 3, 2300 København S.
  • Curanet A/S, CVR. 29412006, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg. 

 

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Oplysningerne om den enkelte elev slettes, når vedkommende går ud af skolen eller skriver til Rigsarkivet og beder om at få data slettet.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her – cookiepolitik.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 5 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

  • at følge, hvordan siderne på Rigsarkivets hjemmesider anvendes, herunder blandt andet til udarbejdelse af statistik samt til at forbedre opbygningen af hjemmesiderne
  • at sikre funktionaliteten af websitet

 

Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

 

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endelig har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte Rigsarkivets databeskyttelsesrådgiver, som angivet nedenfor:

Rigsarkivet
CVR-nr.: 60208212
Rigsdagsgården 9
1218 København K.
Tlf. 3392 3310
E-mail: databeskyttelse@sa.dk

Version 1.0, 11-08-2021